Tužidlo DYNA UHS 2,5l

Tužidlo DYNA UHS 2,5l

1 036  vč. DPH

Tužidlo DYNACOAT UHS 2,5 L. S výběrem Vám rádi poradíme na prodejně, telefonicky nebo e-mailem.

Dostupnost: Skladem
ZBOŽÍ EXPEDUJEME: DO 2 PRACOVNÍCH DNŮ

Kurýr PPL – doručení do dvou pracovních dnů.
Možnost platby kartou online nebo bankovním převodem.


Pobočky Zásilkovna – doručení do dvou pracovních dnů.
Možnost platby kartou online, bankovním převodem nebo platby na dobírku.


Okamžitá dostupnost objednaného zboží na naší kamenné pobočce v Praze.
Mladoboleslavská 844, Praha – Kbely

Brand

Dynacoat

DYNACOAT je světoznámou značkou spadající do rodiny AkzoNobel. Má skvělý poměr ceny ke kvalitě produktů. Nabízí celý sortiment produktů této značky. Do tohoto sortimentu spadají barvy, plniče, laky, tmely, ředidla, tužidla a speciální produkty.

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný dle nařízení (ES) č.1272/2008.

Varování

  • H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H302 – Zdraví škodlivý při požití.
  • H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H315 – Dráždí kůži.
  • H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H335 – Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H361d – Podezření na poškození plodu v těle matky.
  • H373 – Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  • H412 – Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení a doplňující informace viz. bezpečnostní list.